Krajowa turystyka

W ostatnim czasie bardzo popularna jest turystyka biznesowa, czyli organizacja różnych spotkań o charakterze zawodowym poza siedzibą zleceniodawcy. Organizator zapewnia przejazd, hotel, odpowiednio wyposażoną salę konferencyjną.
Do turystyki biznesowej zalicza się nie tylko różnego rodzaju seminaria, konferencje, ale także szkolenia, kursy, wyjazdy motywacyjne, imprezy integracyjne, targi, pokazy branżowe. Towarzystwa lotnicze wprowadziły w samolotach klasę biznesową. Jakość świadczonych usług turystyki biznesowej jest na bardzo wysokim poziomie. Ten rodzaj turystyki bardzo szybko rozwija się w Polsce i stanowi duże źródło przychodu, praktycznie przez cały rok.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *