Home · Turystyka · Turystyka w Polsce

Turystyka w Polsce

Branża turystyczna w Polsce przeżywa boom. Wpływ na to miało kilka czynników. Pierwszy to oczywiście wejście Polski do Unii Europejskiej. Duży impuls dla rozwoju tej branży miało, jak przewidywali specjaliści, Euro 2012.

Kwitnie u nas zarówno turystyka tradycyjna, polegająca na zwiedzaniu, jak i turystyka biznesowa, czyli przejazdy i pobyty związane z pracą zarobkową. Już nawet niewielkie miasta posiadają przyzwoitą bazę hotelową i noclegową. Znajduje się w nich co najmniej jeden hotel o przyzwoitym standardzie. Rozwijająca się baza hotelowa to z drugiej strony impuls dla ogólnego rozwoju miast i okolic.

30.09.2016. 13:20