Hotel

Hotel

Niezwykle szybko rozwijającą się dziedziną biznesu, jest niewątpliwie turystyka, a w szczególności turystyka biznesowa, polegająca choćby na organizowaniu służbowych wyjazdów integracyjnych. Turystyka tego typu budzi zainteresowanie głównie w korporacjach, gdzie wyjazdy takie, oprócz roli integracyjnej, pełnią często funkcję nagrody, zachęty…

Krajowa turystyka

Krajowa turystyka

W ostatnim czasie bardzo popularna jest turystyka biznesowa, czyli organizacja różnych spotkań o charakterze zawodowym poza siedzibą zleceniodawcy. Organizator zapewnia przejazd, hotel, odpowiednio wyposażoną salę konferencyjną. Do turystyki biznesowej zalicza się nie tylko różnego rodzaju seminaria, konferencje, ale także szkolenia,…